Psychomotorische Remedial Teaching staat open voor ieder kind omdat het uniek en bijzonder is. Om te beseffen wat een kind beweegt moeten we stilstaan bij ieder kind. Kinderen worden o.a. via spel en bewegingsactiviteiten uitgenodigd om hun cognitieve, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden te vergroten.

De rol van spel voor de ontwikkeling van kinderen: Bewegen en spelen zijn de belangrijkste middelen in deze visie. Deze items zijn voor kinderen belangrijke manieren om zich te uiten. Wat kinderen met woorden niet kunnen zeggen, zeggen zij met hun lichaam. Er is een relatie tussen bewegen en leerprocessen, vandaar dat de bewegingsactiviteiten die leerprocessen ondersteunen.

Er wordt aandacht besteed aan de senso-motoriek d.w.z. de koppeling tussen motoriek (vermogen om te bewegen) en sensoriek (opdoen van zintuiglijke prikkels, zoals zien, horen en voelen). Vele activiteiten worden dan ook multi-sensorieel aangeboden.

Naast psychomotoriek worden in de behandelingen remediërende methodes ingezet om vervolgens gericht en doelmatig met kinderen aan de slag te gaan. De begeleiding richt zich met name op kinderen van basisscholen met leerproblemen (moeite met technisch lezen, spelling, taal, begrijpend lezen, rekenen en informatie verwerken), gedragsproblemen (autisme, adhd, add) en motorische problemen (schrijven).
Tevens wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden.