Wanneer komen wij in beeld?

• Leerproblemen: rekenen, lezen, dyslexie, spelling, automatiseren,
leren lezen, begrijpend lezen
• Gedragsproblemen: autisme, adhd, add, concentratie
• Fijnmotorische problemen: handschrift, schrijfhouding